Executive

Editorial Board

 • Dr. O.P. Sharma
  Editor in Chief

 • Dr. Vivek Handa
  Associate Editor

 • Dr. Mohit Sharma
  Associate Editor

 • Dr. B.B.Gupta
  Desk Editor

MEMBERS

 • Dr. P. S. Shankar

 • Dr. Vinod Kumar

 • Dr. Ashok Seth

 • Dr. Shashank Joshi

 • Dr. K . Satyanarayana

 • Dr. N.S. Neki

 • Dr. G.S.Sainani

 • Dr Ved Chaturvedi

 • Dr. B. C. Bansal

 • Dr. Rohit Sarin

ADVISORS

National Advisors

 • Dr. A. M. Khan

  Dr. A. C. Ammini

  Dr. Agam Vora

  Dr. Ambrish Mithal

  Dr. Anand P Ambali

  Dr. Anil Varshney

  Dr. Anup Mishra

  Dr. Ashish S. Contractor

  Dr. Ashish Sharma

  Dr. Ashok Kumar Das

  Dr. Avdhesh Sharma

  Dr. Chand Wattal

  Dr. Col. Ashutosh Ojha

  Dr. G. P. Dureja

  Dr. G. P. Singh

  Dr. H. K. Chopra

  Dr. H. L. Dhar

   

 • Dr. Indumati Ambulkar

  Dr. Ish Kathpalia

  Dr. J. Balachander

  Dr. J. J. Kattakayam

  Dr. J. C. Suri

  Dr. K. M. Mohan Das

  Dr. Lalit Verma

  Dr. M. E. Yeolekar

  Dr. M. V. Jali

  Dr. M.V. Padma

  Dr. N. K. Bohra

  Dr. Nidhi Dhawan

  Dr. Nimish Shah

  Dr. Praveen Chandra

  Dr. R. S. Gupta

  Dr. Rajeev Sood

  Dr. Raju Vaishya

  Dr. Rakesh Sharma

 • Dr. Ramneek Mahajan

  Dr. Ratnesh Kumar

  Dr. S. K. Agarwal

  Dr. S.K. Wangnoo

  Dr. S. N. Gaur

  Dr. S. R. Iyer

  Dr. Sajith Kumar

  Dr. Sameer Srivastava

  Dr. Sanjay Wadhwa

  Dr. Sanjeev Lalwani

  Dr. Sanjeev Saxena

  Dr. Sanjiv Kandhari

  Dr. Shoaib Padaria

  Dr. Sudhakar Krishnamurti

  Dr. Sujana Chakravarty

  Dr. Suneeta Mittal

  Dr. U. Ramakrishna

  Dr. U. K. Mishra

Contact Us

Dr.Om Prakash Sharma
Editor-in- Chief, IJGC
K-49, Green Park Main
New Delhi - 110 016